Pomoc techniczna

Pomoc techniczna ze strony firmy udzielana jest wyłącznie legalnym użytkownikom programów zakupionych w Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp.z o.o. Firma Gambit świadczy pomoc wszystkim Polskim użytkownikom w razie problemów w czasie użytkowania programu.

Zasady ogólne
 • Firma Gambit udziela pomocy technicznej legalnym użytkownikom produktów firmy OriginLab Inc.
 • Osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest podać numer licencji używanego programu i w razie konieczności udokumentować legalność jej posiadania.
 • Problem należy zgłosić na stronie naszego serwisu technicznego.

  www.gambit.net.pl/serwis

 • W zgłoszeniu usterki lub problemu muszą być podane następujące informacje:
  • nazwa programu, numer wersji, środowisko pracy,
  • numer licencji i dane zarejestrowanego użytkownika,
  • opis problemu, w miarę możliwości powinny być załączone pliki, które pozwolą odtworzyć w naszej firmie sytuację awaryjną opisywaną w zgłoszeniu.

UWAGA!

Od kwietnia 2021 roku producent oprogramowania sukcesywnie i systematyczne wygasza wsparcie techniczne dla kolejnych starszych wersji oprogramowania, aktualne informacje na ten temat można sprawdzić na podanej niżej stronie.
OriginLab Support Policy

W kwietniu 2023 roku, producent oprogramowania zakończył wsparcie techniczne (w zakresie: instalacji, licencjonowania, użytkowania, transferu licencji wykonywanego przez producenta) dla wersji oprogramowania Origin/OriginPro 2019 (9.6) .

W listopadzie 2023 roku, producent oprogramowania zakończy wsparcie techniczne (w zakresie: instalacji, licencjonowania, użytkowania, transferu licencji wykonywanego przez producenta) dla wersji oprogramowania Origin/OriginPro 2019b (9.65) .