Rodzaje licencji
Formy wykorzystania
Formy dostawyW celu dopasowania do potrzeb klienta, firma OriginLab oferuje kilka opcji zakupu licencji swojego oprogramowania. Wszystkie licencje są bezterminowe, takie rozwiązanie pozwala na nieograniczone w czasie wykorzystanie zakupionego oprogramowania. Wyjątkiem od tej reguły są roczne licencje studenckie.

Dodatkowo do każdej licencji klient otrzymuje roczny kontrakt serwisowy Maintenance. Najważniejsze jego cechy to prawo do:
 • dodatkowej instalacji programu (na komputerze domowym/laptopie), której aktywność ściśle jest związana z ważnością kontraktu serwisowego,
 • darmowych aktualizacji do wszelkich nowych wersji programu,
 • bezpłatnej pomoc technicznej świadczonej przez producenta, włącznie z bezpłątnym transferem licencji na inny komputer w przypadku braku możliwości deaktywacji licencji z poziomu programu.

 • Rodzaje licencji

  Licencja dla 1 użytkownika (Single-user Node-locked)

  Licencja jednostanowiskowa pozwala na instalację programu na jednym komputerze. Oprogramowanie może być zainstalowane na jednym komputerze. W przypadku posiadania ważnego kontraktu serwisowego użytkownikowi przysługuje prawo do dodatkowej instalacji w ramach opcji home-use. Program w danej chwili może być używany tylko na jednym komputerze.

  Licencja grupowa (Multi-user Node-locked)

  W ramach jednej licencji grupowej można zakupić prawo do użytkowania programu na dowolnej liczbie stanowisk. Administrator otrzymuje jeden numer licencji w ramach którego mogą być dokonane wszystkie instalacje i aktywacje programu. Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerach użytkowników wchodzących w skład grupy, Roczny kontrakt serwisowy gwarantuje dodatkowo prawo do instalacji typu home-use. Do wykonywania instalacji domowych dostarczany jest odrębny numer licencji dla całej grupy.

  Licencja sieciowa (Concurrent network)

  Licencja sieciowa typu Concurrent pozwala na instalację programu na nieograniczonej ilości stanowisk połączonych w sieci. Licencja jest zarządzana przez manager licencji i w zależności od zakupionej ilości stanowisk, pozwala na tyle jednoczesnych uruchomień programu. Zawarty w cenie zakupu roczny kontrakt serwisowy gwarantuje prawo do dodatkowych instalacji typu home-use.

  Edycja studencka

  Origin w wersji Pro oferowany jest w specjalnej cenie dla studentów, którzy udokumentują swój status przesłaniem kopii ważnej legitymacji studenckiej. Licencja daje prawo użytkowania programu przez okres jednego roku. Po roku prawo użytkowania wygasa, a student może zakupić kolejną roczną licencję. Licencja może być wykorzystywana wyłącznie w celach związanych z procesem edukacyjnym.

  Edycja studencka programu Origin ma pełne możliwości obliczeniowe wersji Pro, a jedynym ograniczeniem jest liczba okien, jakie mogą być zdefiniowane w projekcie. Wersja dla studentów ogranicza do 30 liczbę okien projektu.

  Licencja wydziałowa/uczelniana (Site license)

  • licencja przeznaczona do użytku dla pracowników całej instytucji (np. wydziału lub uczelni)
  • cena kalkulowana jest indywidualnie na podstawie planowanego zasięgu licencji
  • licencja ma charakter terminowy i wymaga corocznej opłaty
  • koszt licencji jest dużo korzystniejszy, niż w przypadku zakupu dużej liczby pojedynczych licencji

  Uaktualnienie do najnowszej wersji programu (Upgrade)

  • licencja przeznaczona dla użytkowników starszej wersji programu Origin lub OriginPro
  • cena licencji zależy od numeru wersji uaktualnianej licenji, czyli od tego przez ile wersji następuje przejście do wersji najnowszej
  • przy zakupie uaktualnienia należy podać dane zarejestrowanego użytkownika oraz numer licencji użytkowanej wersji programu, celem ich weryfikacji w bazie użytkowników producenta programu.
  • uaktualnienie może zamówić wyłącznie użytkownik starszej wersji programu zarejestrowany u producenta
  • licencje grupowe (Multi-user Node-locked) muszą być aktualizowane w całości


  Formy wykorzystania

  Cele edukacyjne

  Zakup licencji w celach edukacyjnych wiąże się z jej wykorzystaniem wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych przez pracowników szkół i uczelni. Cele edukacyjne wykluczają zastosowanie programu do realizacji prac komercyjnych.

  Cele komercyjne

  Licencja wykorzystywana w celach komercyjnych może być używana przez użytkownika w dowolnym celu, jeśli jest on zgodny w wymogami umowy licencyjnej producenta. Charakter użytkownika nie ma znaczenia.

  Cele budżetowe (government)

  Podobnie jak licencja stosowana w celach komercyjnych, ale przeznaczona jest dla jednostek finansowanych z budżetu państwa.

  Edycja studencka

  Licencja tego typu może być użytkowana wyłącznie przez osoby uczące się (uczniowie, studenci, doktoranci) i wyłącznie w celach związanych z ich procesem kształcenia.


  Formy dostawy

  Dostawa elektroniczna

  Zakupiona licencja dostarczana jest w formie elektronicznej. Na adres e-mail użytkownika programu wysyłane są linki do pobrania pliku instalacyjnego programu oraz numer licencji, niezbędny przy instalacji programu. Dla zestawu Plus dodatkowo aktywowany jest dostęp imienny dla użytkownika programu do zasobów portalu e-learningowego.

  Kontrakt serwisowy

  Zawarty w cenie zakupu nowej licencji kontrakt serwisowy wygasa po roku. Może być odnowiony przez zakup wyłącznie kontraktu serwisowego. Jeśli licencja ma charakter bezterminowy, to zakup jest wyłącznie formą transakcji odnotowaną w bazie użytkowników producenta i nie są potrzebne żadne działania ze strony użytkownika. Jeśli licencja była ograniczona czasowo, to wymagać będzie reaktywacji, aby został zaktualizowany jej okres ważności.