Rodzaje licencji
Formy wykorzystania
Formy dostawyW celu dopasowania do potrzeb klienta, firma OriginLab oferuje kilka opcji zakupu licencji swojego oprogramowania. Dostępne są licencje bezterminowe (opisane poniżej) - takie rozwiązanie pozwala na nieograniczone w czasie wykorzystanie zakupionego oprogramowania oraz roczne, w tym roczne licencje studenckie. Licencje roczne (poza edycją studencką) obejmują te same typy licencji, które dostępne są w opcji bezterminowej.

Dodatkowo do każdej licencji klient otrzymuje roczny kontrakt serwisowy Maintenance. Najważniejsze jego cechy to prawo do:
 • dodatkowej instalacji programu (na komputerze domowym/laptopie), której aktywność ściśle jest związana z ważnością kontraktu serwisowego,
 • darmowych aktualizacji do wszelkich nowych wersji programu,
 • bezpłatnej pomoc technicznej świadczonej przez producenta, włącznie z bezpłatnym transferem licencji na inny komputer w przypadku braku możliwości deaktywacji licencji z poziomu programu.

 • Rodzaje licencji

  Licencja dla 1 użytkownika (Single-user Node-locked)

  Licencja jednostanowiskowa pozwala na bezterminową instalację programu na jednym komputerze. W przypadku posiadania ważnego kontraktu serwisowego użytkownikowi przysługuje prawo do dodatkowej czasowej instalacji w ramach opcji home-use. Program w danej chwili może być używany tylko na jednym komputerze.

  Licencja grupowa (Multi-user Node-locked)

  W ramach jednej licencji grupowej można zakupić prawo do użytkowania programu na dowolnej liczbie stanowisk. Administrator otrzymuje jeden numer licencji w ramach którego mogą być dokonane wszystkie instalacje i aktywacje programu. Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerach użytkowników wchodzących w skład grupy. Roczny kontrakt serwisowy gwarantuje dodatkowo prawo do instalacji typu home-use.

  Licencja sieciowa (Concurrent network)

  Licencja sieciowa typu Concurrent pozwala na instalację programu na nieograniczonej liczbie stanowisk połączonych w sieci. Licencja jest zarządzana przez manager licencji i w zależności od zakupionej liczby stanowisk, pozwala na tyle jednoczesnych uruchomień programu. Zawarty w cenie zakupu roczny kontrakt serwisowy gwarantuje prawo do dodatkowych czasowych instalacji typu home-use.

  Edycja studencka

  Origin w wersji Pro oferowany jest w specjalnej cenie dla studentów, którzy udokumentują swój status przesłaniem kopii ważnej legitymacji studenckiej. Licencja daje prawo użytkowania programu przez okres jednego roku. Po roku prawo użytkowania wygasa, a student może zakupić kolejną roczną licencję. Licencja może być wykorzystywana wyłącznie w celach związanych z procesem edukacyjnym.

  Edycja studencka programu Origin ma pełne możliwości obliczeniowe wersji Pro, a jedynym ograniczeniem jest liczba okien, jakie mogą być zdefiniowane w projekcie. Wersja dla studentów ogranicza do 30 liczbę okien projektu.

  Licencja wydziałowa/uczelniana (Site license)

  • licencja przeznaczona do użytku dla pracowników całej instytucji (np. wydziału lub uczelni)
  • cena kalkulowana jest indywidualnie na podstawie planowanego zasięgu licencji
  • licencja ma charakter terminowy i wymaga corocznej opłaty
  • koszt licencji jest dużo korzystniejszy, niż w przypadku zakupu dużej liczby pojedynczych licencji

  Uaktualnienie do najnowszej wersji programu (Upgrade)

  • opcja przeznaczona dla użytkowników starszej wersji programu Origin lub OriginPro
  • cena zależy od numeru wersji uaktualnianej licencji, czyli od tego przez ile wersji następuje przejście do wersji najnowszej
  • przy zakupie uaktualnienia należy podać dane zarejestrowanego użytkownika oraz numer licencji użytkowanej wersji programu, celem ich weryfikacji w bazie użytkowników producenta programu.
  • uaktualnienie może zamówić wyłącznie użytkownik starszej wersji programu zarejestrowany u producenta
  • licencje grupowe (Multi-user Node-locked) muszą być aktualizowane w całości


  Formy wykorzystania

  Cele edukacyjne

  Zakup licencji w celach edukacyjnych wiąże się z jej wykorzystaniem wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych przez pracowników szkół i uczelni. Cele edukacyjne wykluczają zastosowanie programu do realizacji prac komercyjnych.

  Cele komercyjne

  Licencja wykorzystywana w celach komercyjnych może być używana przez użytkownika w dowolnym celu, jeśli jest on zgodny w wymogami umowy licencyjnej producenta. Charakter użytkownika nie ma znaczenia.

  Cele budżetowe (government)

  Licencja wykorzystywana w szeroko rozumianych celach badawczych (non-profit), ale z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego. Jest przeznaczona dla jednostek finansowanych z budżetu państwa.

  Edycja studencka

  Licencja tego typu może być użytkowana wyłącznie przez osoby uczące się (uczniowie, studenci, doktoranci) i wyłącznie w celach związanych z ich procesem kształcenia.


  Formy dostawy

  Dostawa elektroniczna (ESD)

  Zakupiona licencja dostarczana jest w formie elektronicznej. Na adres e-mail użytkownika programu wysyłane są linki do pobrania pliku instalacyjnego programu oraz numer licencji, niezbędny przy instalacji programu.

  Kontrakt serwisowy

  Zawarty w cenie zakupu nowej licencji kontrakt serwisowy wygasa po roku. Może być odnowiony przez zakup wyłącznie kontraktu serwisowego. Jeśli licencja ma charakter bezterminowy, to zakup jest wyłącznie formą transakcji odnotowaną w bazie użytkowników producenta i nie są potrzebne żadne działania ze strony użytkownika. Jeśli licencja była ograniczona czasowo, to wymagać będzie reaktywacji, aby został zaktualizowany jej okres ważności.