Rodzaje licencji


W celu dopasowania do potrzeb klienta, firma OriginLab oferuje kilka opcji zakupu licencji oprogramowania. Wszystkie licencje są beterminowe, takie rozwiązanie pozwala na nieograniczone wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Dodatkowo do każdej licencji klient otrzymuje roczny kontrakt serwisowy Maintenance. Zapewnia on w trakcie jego trwania prawo do:
  • dodatkowej instalacji programu (na komputerze domowym/laptopie), której aktywność ściśle jest związana z ważnością kontraktu serwisowego,
  • darmowych aktualizacji do wszelkich nowych wersji programu (także upgrade'u),
  • bezpłatnej pomoc technicznej świadczonej przez producenta.
  •