Origin w ...
zastosowaniach


Strona ta prezentuje możliwości zastosowania programu Origin w różnych dziedzinach działalności naukowej, badawczej i inżynierskiej.

Program Origin został opracowany jako specjalistyczne narzędzie analizy i wizualizacji danych, ale nie jest on ukierunkowany na określony ich charakter. Dostarcza procedur specyficznych dla różnych dziedzin wiedzy i nauki, aby nie ograniczać zastosowania programu tylko do jednej grupy odbiorców.


Origin w ...