Licencje Site w Polsce


Poniżej znajduje się wykaz instytucji, które zakupiły duże licencje typu Site programu Origin/OriginPro
(licencje uczelniane lub wydziałowe).

Wykaz instytucji na świecie korzystających z programu Origin/OriginPro

Instytucja Typ Licencji
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uczelniane Centrum Informatyczne
Licencja uczelniana
Instytut Chemii Fizycznej PANLicencja wydziałowa
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Licencja wydziałowa
Instytut Fizyki PAN w WarszawieLicencja uczelniana
Instytut Wysokich Ciśnień PANLicencja wydziałowa
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Licencja wydziałowa
Politechnika Łódzka
Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochr. Środowiska
Licencja wydziałowa
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Licencja wydziałowa
Politechnika Poznańska
Wydział Fizyki Technicznej
Licencja wydziałowa
Politechnika RzeszowskaLicencja uczelniana
Politechnika SzczecińskaLicencja uczelniana
Politechnika WarszawskaLicencja uczelniana
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Licencja wydziałowa
Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
Licencja wydziałowa
Politechnika WrocławskaLicencja uczelniana
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki, Wydział Chemii
Licencja wydziałowa
Uniwersytet GdańskiLicencja uczelniana
Uniwersytet JagiellońskiLicencja uczelniana
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Chemii Teoretycznej
Licencja wydziałowa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej
Licencja wydziałowa
Uniwersytet Opolski
Instytut Fizyki
Licencja wydziałowa
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Fizyki
Licencja wydziałowa
Uniwersytet Śląski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Licencja wydziałowa
Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Licencja wydziałowa
Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii
Licencja wydziałowa czasowa
Zachodniopomorski Uniwersytet TechnologicznyLicencja uczelniana
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PANLicencja wydziałowa
Politechnika Warszawska Wydział ChemicznyLicencja wydziałowa
Politechnika ŚląskaLicencja uczelniana