Kontrakt serwisowy - Maintenance


Aktywny kontrakt serwisowy to zawsze najnowsza wersja programu i bezpieczeństwo pracy. W razie awarii komputera licencję można bezpłatnie przenieść na inny komputer przy zaangażowaniu producenta w okresie ważności kontraktu serwisowego oraz ogólnego wsparcia technicznego dla danej wersji programu.

Kontrakt serwisowy do programu Origin i OriginPro można zakupić na okres od 1 roku do 5 lat (warunkowo). Roczny kontrakt serwisowy jest zawarty w cenie zakupu nowej licencji oraz uaktualnienia (upgrade) i między innymi pozwala na wykonanie dodatkowej instalacji programu pod tym samym lub dodatkowym numerem licencji.

Licencja główna zachowuje bezterminowe prawo użytkowania na komputerze, na którym była aktywowana. Po dezaktywacji licencji na danym komputerze może ona zostać przeniesiona na inny. Gdy kontrakt serwisowy wygaśnie, program można przenieść na inny komputer tylko po dezaktywacji licencji z poziomu programu na starym komputerze. Jeżeli stara instalacja programu jest niedostępna, to dezaktywacja programu w bazie użytkowników musi być dokonana przez serwis producenta - bezpłatnie jest to możliwe tylko dla licencji w okresie ważności kontraktu serwisowego oraz dla licencji w wersjach objętych ogólnym wsparciem technicznym.
W przypadku pozostałych licencji zwolnienie/transfer dokonany przez producenta wiąże się z opłaceniem jednorazowej usługi technicznej.

Origin – kontrakt serwisowy Maintenance

Aktywny kontrakt serwisowy (Maintenance) obejmuje:
 • możliwość dodatkowej instalacji licencji Node-Locked/Home-Use, aktywnej tylko w okresie ważności kontraktu serwisowego:
  - w przypadku opcji Node-Locked (indywidualnych jednostanowiskowych) dla każdego użytkownika na jednym komputerze domowym lub laptopie,
  - w przypadku licencji Group Node-Locked oraz Network Concurrent liczba dostępnych instlacji Home-Use jest zależna od liczby użytkowników, dla których została zakupiona licencja główna.
 • prawo do darmowych aktualizacji do nowej wersji programu (up’date, upgrade),
 • prawo do pomocy technicznej producenta oraz dystrybutora,
 • obniżkę cen serwisów konsultacyjnych i szkoleniowych OriginLab
 • dostęp do wersji beta nowych produktów.

  Aby dowiedzieć się więcej o kontraktach serwisowych lub otrzymać ofertę odnowienia go, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.
 •