Historia biuletynów informacyjnych

Poniżej prezentujemy listę tytułów biuletynów informacyjnych dotyczących programu Origin/Origin Pro oraz daty ich wysłania. Biuletyn wysyłany jest do użytkowników programu oraz osób, które wyraziły zainteresowanie ich otrzymywaniem dopisują swój adres e-mail do listy subskrypcyjnej "Oprogramowanie Origin".Aby dopisać swój adres e-mail do wybranej listy subskrypcyjnej zapraszamy na stronę główną firmy, gdzie w dolnej części strony znajduje się sekcja "SUBSKRYPCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO".