Aktywacja programu


  Instalacja programu Origin – licencja Node-Lock/SingleUser/jednostanowiskowa
 1. Po pobraniu wersji demo, plik należy uruchomić jako administrator (prawy przycisk myszki ikonie programu – uruchom jako administrator).
 2. Podczas procesu instalacji należy podać posiadany numer licencji.
 3. Gdy program zostanie zainstalowany, należy uruchomić go jako administrator(prawy przycisk myszki na ikonie programu – uruchom jako administrator.
 4. Gdy program pojawi się uruchomi, na ekranie pojawi się okno dialogowe. Należy wybrać opcję pierwszą: Get a license file online now. This computer has internet access.
 5. Zostanie załadowana strona producenta oprogramowania Origin: www.originlab.com
 6. Na tej stronie należy utworzyć konto(o ile się takiego wcześniej nie posiadało), a następnie zalogować się na to konto.
 7. Po zalogowaniu pojawi się możliwość wyboru generowania licencji na komputer w pracy lub komputer domu(opcja na komputer domowy jest dostępna gdy aktywny jest kontrakt serwisowy).
 8. Po wybraniu odpowiedniej opcji, na ekranie pojawi się wygenerowana licencja, która należy w całości skopiować i wkleić do programu. Należy zwrócić uwagę aby na początku ani na końcu nie pojawiła się dodatkowa spacja lub jakikolwiek inny symbol z klawiatury.
  Instalacja programu Origin – serwer licencji
 1. Należy uruchomić płytę CD dostarczoną wraz z pudełkiem
 2. W katalogu FLEXnet Servers/Windows/ znajduje się plik FLEXmlSerwerSetup_w_Dongle.
 3. Wersję instalacyjną serwera FLEXnet można również pobrać z tego miejsca.
 4. Należy go zainstalować, standardowo aplikacja ta instaluje się w katalogu C:ProgramFiles(x86)OriginLabFLEXnet Server
 5. Należy przejść do katalogu C:ProgramFiles(x86)OriginLabFLEXnet ServerTools i uruchomić plik lmtools.exe jako administrator (prawy przycisk myszki ikonie programu – uruchom jako administrator).
 6. Należy przejść do zakładki System Settings i skopiować do notatnika Computer/Hostname oraz Ethernet Address.
 7. Należy przejść na stronę www.originlab.com, wybrać zakładkę Support/License/Register Origin.
 8. Należy utworzyć konto lub zalogować się na wcześniej utworzone konto.
 9. Po zalogowaniu należy wybrać opcję „I want to register my Origin software and obtain a license file for a computer.
 10. W kolejnym oknie należy wybrać posiadną wersję programu Origin, numer licencji oraz wskazać dystrybutora.
 11. Następne okno należy uzupełnić o skopiowane dane w punkcie 5.
 12. Po wybraniu Submit na ekranie pojawi się wygenerowania licencja, należy ją skopiować, wkleić do notatnika oraz zapisać jako orglab.lic, w lokalizacji C:ProgramFiles(x86)OriginLabFLEXnet ServerLicenses.
 13. Należy przejść do uruchominego wcześniej narzędzia lmtools.exe, przejść do zakładki Config Services.
 14. Należy wybrać Browse przy opcji „Path to the lmgrdexe file” gdzie należy wskazać ścieżkę dostępu C:ProgramFiles(x86)OriginLabFLEXnet ServerServers.lmgrd.exe
 15. Należy wybrać Browse przy opcji „Path to the license file” i wskazać ścieżkę C:ProgramFiles(x86)OriginLabFLEXnet ServerLicensesorglab.lic.
 16. W opcji „Path to the debug log file należy wskazać ścieżkę C:ProgramFiles(x86)OriginLabFLEXnet ServerLicensesorglab.lic.
 17. Należy zaznaczyć „Start Server at Power Up” oraz „Use Services” oraz wybrać „Save Service”.
 18. Następnie należy przejść do zakładki Start/Stop/Reread i zaznaczyć opcję „Force Server Shutdown”.
 19. Wybrać przycisk Start Server, serwer licencji jest gotowy to użycia.

  Instalacja programu Origin – licencja sieciowa po stronie klienta
 1. Po pobraniu wersji demo, plik należy uruchomić jako administrator (prawy przycisk myszki ikonie programu – uruchom jako administrator).
 2. Podczas procesu instalacji należy podać posiadany numer licencji.
 3. Gdy program zostanie zainstalowany, należy uruchomić go jako administrator (prawy przycisk myszki na ikonie programu – uruchom jako administrator.
 4. Po uruchomieniu programu należy wskazać nazwę komputera, na którym znajduje się zainstalowany serwer licencji.