Origin w operacjach matematycznych


Proste operacje arytmetyczne, takie jak np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie, mogą być wykonywane na lub między zestawami danych. W programie Origin można skorzystać z narzędzia Simple Math Tool do prostych obliczeń. Ponadto - gdy operuje się na kolumnach danych liczbowych w arkuszu lub na kolumnach macierzy, obliczenia mogą być przeprowadzane przez narzędzie Set Column Values lub Set Matrix Values.


Narzędzie Simple Math do obliczeń podstawowych

W okno dialogowe tego narzędzia dane wejściowe ustawia się w polu Input1. Wówczas albo ustawia się pobrane dane jako punkt odniesienia (Reference Data), albo wprowadza się pewien stały operator zależny od wyboru na rozwijanej liście argumentów.Program Origin zawsze aktualizuje obliczenia oraz wizualizacje, gdy tylko użytkownik wprowadzi jakiekolwiek zmiany, w tym także w danych wejściowych.


Okna dialogowe Set Column Values Dialog i Set Matrix Values Dialog

Okno Set Column Values dialog pozwala na wprowadzania skomplikowanych wyrażeń matematycznych dla każdej kolumny rozpatrywanych danych. Zakres danych do obliczeń definiowany jest w polach tekstowych Row ( i ) i To.
Równania mogą być tworzone przez funkcje wstawiane (funkcje matematyczne, statystyczne, specjalne NAG zdefinowane w Origin C), poprzez użycie menu F(x). Alternatywnie można wprowadzić równanie w polu tekstowym formuły kolumny.

Panel Before Formula Script można odnaleźć na dole opisanych okien dialogowych. Można tam wprowadzać kod skrpytowy LabTalk. Każdy skrypt będzie wykonany przed przeliczeniem wg zadanej formuły. Skrypty TabTalk są szczególnie użyteczne do wykonywania natychmiastowych obliczeń, np. do delkaracji zmiennych, które będą używane w formule.
Poniżej znajduje się przykład procedury ustawiania wartości w kolumnie. Po kliknięciu OK zadeklarowane równanie podzieli kolumnę B przez średnią wartość z kolumny A, a wynik umieszczony zostanie w kolumnie C.