Origin w botanice - analiza jednoczynnikowa ANOV


Wyobraźmy sobie, że pewni naukowcy są zainteresowani, czy zawartość azotu w różnych roślinach jest skutecznie mierzalna. Naukowcy zaplanowali, że zbiorą informacje o ilości azotu w 4 rodzajach roślin, a na każdy rodzaj przewidzieli po 20 pomiarów.
Poprzednie badania wykazały, że pierwiastek kwadratowy z MSE wynosi 60, a średni CSS powinien wynosić 400. Czy dotrzymanie tych wartości będzie wykonalne?
Przeprowadzenie analizy w Origin

  1. suma wszystkich próbek wynosi 80 (2*40);
  2. wybrano polecenie Power and Sample Size: One Way ANOVA z menu Statistics;
  3. określono parametry obliczeń, jak na poniższym obrazku:  4. otrzymano następujące wyniki:Interpretacja wyników

Oryginalne plany badań okazały się niezbyt skuteczne. Istnieje tylko 69% szans na stwierdzenie różnicy w zawartości azotu pomiędzy poszczególnymi grupami. Aby otrzymać bardziej satysfakcjonujący rezultat, naukowcy powinni byli zgromadzić 30 lub nawet 40 próbnych sztuk roślin dla każdego rodzaju.