Origin w aproksymacji graficznych danych wyjściowych


Oprogramowanie Origin umożliwia zaproksymowanie dowolnej krzywej do jej reprezentacji liniowej, nieliniowej bądź wielomianowej. Możliwe jest również wykonanie raportów nt. możliwości dopasowania danej krzywej do posiadanej serii danych. Origin także umożliwia ocenę jakości wspomnianego dopasowania.Aproksymacja liniowa i wielomianowa

Narzędzie to odnajduje linię lub krzywą wielomianową
najlepiej dopasowaną do wprowadzonych danych. Użycie tej opcji możliwe jest z dowolnego elementu projektu pakietu Origin - bezpośrednio z arkusza roboczego bądź wykresu. Dopasowana krzywa również może być wstawiona do każej z części projektu. Aproksymowane mogą być wielokrotne serie danych niezależnie, lub zależnie - z uwzględnieniem regresji liniowej. Opcjonalnie uzyskać można pełen raport wykonanej aproksymacji.Aproksymacja nieliniowa

Origin oferuje szereg wbudowanych funkcji aproksymujących. Możliwe jest także utworzenie własnej funkcji dopasowującej poprzez narzędzie Fit Function Builder. Wystarczy przywołać odpowiednią funkcję i określić w oknie dialogowym konieczne parametry - typ aproksymacji, warunki początkowe, ograniczenia oraz liczbę iteracji. Użycie metody Simplex lub algorytmu Levenberg-Marquardt'a w celu dopasowania krzywej daje natychmiastową informację nt. konwergencji. Instnieje również możliwość dopasowywania powierzchni do danych trójwymiarowych.Aproksymacja wierzchołka krzywej - "piku"

Wielokrotne występujące na wykresie wierzchołki krzywych (tzw. piki) dopasować można za pomocą dostępnego w wersji Origin narzędzia on nazwie Peak Analyzer Tool. Funkcja ta odnajduje piki, aproksymując je wedle wzorca, przyjętego na podstawie analizy całości danych wejściowych.Globalna aproksymacja krzywych

Przydatną funkcją programu Origin jest aproksymowanie wieloseryjnych zestawów danych przy użyciu jednej funkcji, czyli tzw. aproksymacja globalna (Global fitting). Użycie tej funkcji możliwe jest również w sytuacji, gdy arkusze danych zawierają jeden lub więcej parametrów dla funkcji aproksymującej. W programie Origin, aproksymacja globalna funkcjonuje na zasadzie pojęcia zmiennej globalnej, znanego programistom obiektowych języków programowania. Origin zapewnia globalną aproksymację poprzez udostępnianie parametrów funkcji dopasowującej osobno bądź wspólnie dla każdego zestawu danych.


Wybrane cechy funkcji globalnej aproksymacji:

  • jednoczesna aproksymacja wielu zestawów danych za pomocą jednego modelu;
  • każdy z parametrów jest opcjonalnie udostępniany dla dowolnego zestawu danych;
  • dla każdego parametru globalnie udostępnionego dobierana jest najlepiej pasująca wartość z dostępnych serii danych;
  • dla każdego nieudostępnionego globalnie, lokalnego parametru, generowana jest indywidualna wartość korygująca z konkretnej listy danych.