Czy Twoja licencja programu Origin/OriginPro posiada aktualny kontrakt serwisowy?
Sprawdź dlaczego jest to ważne!Program Origin/OriginPro jest pakietem, umożliwiającym pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Szereg narzędzi pozwala użytkownikowi dokonać importu danych i umieścić je w arkuszu. Następny etap to przetwarzanie zgromadzonych danych, dokonywane już przez użytkownika. Do tego celu służy wiele wbudowanych funkcji, a użytkownicy bardziej zaawansowani mogą korzystać z możliwości programistycznych i tworzyć własne procedury analizy przy pomocy dostępnych narzędzi. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy, a także zestawiać w atrakcyjny wizualnie sposób. Służy temu zestaw wielu typów wykresów dwu- i trójwymiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z obrazową prezentacją możliwości oprogramowania Origin/OriginPro:
Origin Booklet Flipbook Proof

Producent oprogramowania aktywnie prowadzi oficjalny profil na Youtube - zawarte tam materiały filmowe pozwolą maksymalnie wykorzystać możliwości tego oprogramowania:
OriginLab Corp.

Ciekawe oraz pożyteczne informacje oraz wskazówki na temat wykorzystania oprogramowania znajdują się także na blogu producenta:
Origin Blog


Projekt programu Origin
Origin Project

Praca w środowisku programu Origin jest dokumentowana w pliku nazywanym Origin Project. W porównaniu do innych aplikacji służących do analizy i wizualizacji danych jest to oryginalne rozwiązanie. Projekt programu Origin nie jest pojedynczym dokumentem stworzonym w środowisku programu, ale stanowi cały zestaw powiązanych wzajemnie dokumentów.

Praca z innymi aplikacjami środowiska Windows wyrabia w użytkowniku skojarzenie, że dokument tworzony przez program to prosta struktura. Edytor tekstu tworzy czasem nawet bardzo skomplikowane obiekty będące pismem, artykułem, rozdziałem książki czy pełną publikacją książkową, ale w jednym pliku pamiętany jest jeden kompletny dokument. Arkusze kalkulacyjne są niejednokrotnie wyposażone w duże możliwości manipulacji danymi, ale struktura arkusza zapisana w pliku stanowi jeden skoroszyt. Większość programów tworzących wykresy 2D i 3D najczęściej zapisuje w pliku jedną stronę opracowanej wizualizacji. Może ona mieć mniejszy lub większy rozmiar, ale jeden plik zapisany w formacie danego programu stanowi jedną wizualizację.

Przystępując do pracy w środowisku programu Origin należy wyzwolić się z myślenia tymi prostymi kategoriami, w których plik zapisany przez program to jeden dokument tekstowy, jeden arkusz obliczeniowy czy jeden wykres prezentujący dane.

Plik projektu programu Origin może zawierać wiele niezależnych dokumentów notatek w formie prostego tekstu, wiele arkuszy obliczeniowych z danymi w układzie kolumnowym lub struktur macierzowych, wiele stron prezentacji graficznych w formie wykresów oraz wiele dokumentów arkuszy z wynikami analiz. Obiekt projektu to struktura złożona definiująca zależności pomiędzy obiektami prostych arkuszy, stronami prezentacji graficznych i raportami analiz danych.


Składniki projektu

Składnikami projektu mogą być okna zwykłego tekstu, skoroszyty danych zawierające wiele arkuszy, skoroszyty macierzy przechowujący macierzowe struktury danych lub obrazy graficzne, okna rysunków, z których każdy zawiera jedną stronę wykresu oraz okna z wynikami analiz. Każdy rodzaj analizy w środowisku programu Origin pozwala decydować użytkownikowi gdzie mają być zapisane liczbowe wyniki analiz. Domyślnie jest to ten sam arkusz, który zawiera dane liczbowe, ale może to być innych arkusz w tym samym skoroszycie lub może być utworzony nowy skoroszyt.

Program nie ogranicza liczby dokumentów zawartych w projekcie. Projekt jest odzwierciedleniem sprawozdania z wynikami prac badawczych. Zawiera ono zawsze części opisowe, tabelaryczne zestawienie danych wejściowych (dane z pomiarów) i opis metody badawczej, tabelaryczne formularze wyników obliczeń i analiz oraz graficzną prezentację danych w formie wykresów.

Poniżej pokazane zostały poszczególne typy dokumentów, składniki projektu programu Origin. Od lewej do prawej pokazne zostało okno arkusza danych, obraz graficzny w oknie macierzy, wykres 3D z zastosowana technika przeźroczystości powierzchni oraz wyniki analizy statystycznej w strukturze arkusza danych.

Klikniecie na miniaturze obrazu wyświetli jego powiększoną zawartość.

Okno arkusza danych
W oknie poza sekcją przechowujacą dane liczbowe znajdują się wiersze nagłówkowe, w których przechowywane są informacje wykorzystywane przy tworzeniu wykresów lub wykonywaniu obliczeń. Liczba i rodzaj wierszy nagłówkowych mogą być zmieniane przez użytkownika, a informacja w nich zawarta może pochodzić z nagłowka pliku danych wejściowych typu ASCII, typowego dla wielu przyrządów laboratoryjnych.

Okno macierzy
W strukturach macierzy moga być przechowywane dane liczbowe lub obrazy graficzne. Jedno okno może zawierać wiele obiektów macierzy. Dostępny na górze okna pasek z miniaturowym podglądem zawartości macierzy pozwala łatwo wyświetlać każdą z nich.

Okno wykresów
Okno graficzne jest miejscem tworzenia wizualizacji w formie wykresów. Origin oferuje kilkadziesiąt typów prostych, a ich kombinacje stwarzają nieograniczone mozliwości wizualizacji. Okno rysunku jest podstawowym składnikiem każdego projektu tworzonego w środowisku programu.

Wyniki analiz
Wyniki wszelkich analiz prowadzonych w środowisku programu Origin są przedstawiane w strukturze arkusza danych. Każda rodzaj analizy jest wszechstronnie konfigurowalny i użytkownik decyduje o tym, co ma się pojawić jako wynik analizy. Przedstawione wykresy typu "skrzynka z wąsami" są wygodnym, prostym porównaniem zestawów danych. Wykresy umieszane są w komórkach arkusza, a kliknięcie na każdym z nich wyświetla jego zawartość w pełnej rozdzielczości.


Projekt programu Origin to złożona struktura, która pozwala stworzyć wszelkie elementy sprawozdania z prac naukowych i inżynierskich oraz zdefiniować wzajemne między nimi zależności.
 • Nowości Origin 2024b/2024

 • Origin/OriginPro 2024b – ZESTAWY

  Program Origin/OriginPro oferowany jest także w zestawach z kursami w trybie e-learningowym.
 • Porównanie wersji 2024b-9.x

 • Import danych

  Procedury importu programu Origin pozwalają czytać dane w standardowych formatach typowych dla urządzeń laboratoryjnych lub innych programów analizy i wizualizacji danych. Dostępna procedura definiowania filtru importu pozwala określić reguły importu dla plików ASCII o dowlnym formacie, gromadzącym dane w układzie kolumnowym.
 • Historia zmian

  Każda nowa wersja programu Origin poszerzała znacznie możliwości programu. Na tej stronie można prześledzić, jakim zmianom podlegał programu.