Rodzaje licencji


W celu dopasowania do potrzeb klienta, firma OriginLab oferuje kilka opcji zakupu licencji oprogramowania. Wszystkie licencje są nieograniczone czasowo, takie rozwiązanie pozwala na nieograniczone wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Dodatkowo do każdej licencji klient otrzymuje roczny kontrakt serwisowy Maintenance. Zapewnia on w trakcie jego trwania prawo do:
  • Dodatkowej instalacji programu (na komputerze domowym/laptopie),
  • Darmowych aktualizacji do wszelkich nowych wersji programu,
  • Bezpłatnej pomoc technicznej świadczonej przez producenta.
  •