Kontrakt serwisowy - Maintenance


Zawsze aktywny kontrakt serwisowy to zawsze najnowsza wersja programu i bezpieczeństwo pracy. W razie awarii komputera licencję można bezpłatnie przenieść na inny komputer tylko w okresie ważności kontraktu serwisowego. Aktualnie to opłata roczna w wysokości 20% ceny zakupu nowej licencji.

Kontrakt serwisowy do programu Origin i Origin Pro można zakupić na okres od 1 roku do 5 lat (warunkowo). Roczny kontrakt serwisowy jest zawarty w cenie zakupu nowej licencji oraz uaktualnienia (upgrade) i między innymi pozwala na wykonanie dodatkowej instalacji programu pod tym samym lub dodatkowym numerem licencji.

Licencja główna zachowuje bezterminowe prawo użytkowania na komputerze, na którym była aktywowana. Po dezaktywacji licencji na danym komputerze może ona być przeniesiona na inny. Gdy kontrakt serwisowy wygaśnie program można przenieść na inny komputer tylko po dezaktywacji licencji z poziomu programu na starym komputerze. Jeżeli stara instalacja programu jest niedostępna, to dezaktywacja programu w bazie użytkowników musi być dokonana przez serwis producenta, a to jest możliwe tylko w okresie ważności kontraktu serwisowego.

Licencje indywidualne:
Posiadacze licencji single user node-locked otrzymują prawo do wygenerowania dodatkowego pliku licencji programu Origin do instalacji na komputerze domowym. Licencja domowa jest aktywna w okresie trwania kontraktu serwisowego i wygasa z chwilą wygaśnięcia kontraktu.

Licencje sieciowe (concurrent):
Posiadacze tej licencji otrzymują prawo do wygenerowania dodatkowego numer licencji dla instalacji domowych i prawo instalacji w liczbie odpowiadającej liczbie jednoczesnych użytkowników licencji sieciowej. Licencja domowa jest aktywna w okresie trwania kontraktu serwisowego i wygasa wraz z wygaśnięciem kontraktu.

Wszystkie licencje posiadające aktywny kontrakt serwisowy mają prawo do:
- darmowych aktualizacji do nowych wersji w czasie trwania kontraktu serwisowego
- obniżki cen serwisów konsultacyjnych i szkoleniowych OriginLab
- dostępu do wersji beta nowych produktów
- przenoszenia licencji oprogramowania w przypadku uszkodzenia komputera
- dostępu do forum serwisowego, gdzie można podzielić się pomysłami na nowe wersje programów
- 10% zniżki na szkolenia e-learningowe.
- 10% zniżki na szkolenia stacjonarne (zniżki nie sumują się z innymi rabatami na szkolenia).

Aby dowiedzieć się więcej o kontraktach serwisowych oraz otrzymać ofertę, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.